Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Nemanja Stamenković

Rođen 11.06.1988.godine u Nišu, gde je završio Osnovnu Školu I Prvu Nišku gimnaziju ,,Stevan Sremac”. Januara 2013.godine je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Nišu. Pravosudni ispit je položio marta 2016.godine nakon čega se upisao u Imenik advokata Advokatske komore Niša, 15. avgusta 2016.godine. Oktobra 2016.godine prošao je obuku o pravima deteta, prestupništvu mladih I postupanje sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije, o čemu poseduje Sertifikat, a poslednjih nekoliko godina aktivan je učesnik na brojnim seminarima i javnim tribinama iz skoro svih oblasti prava a najviše iz krivičnog, privrednog i imovinskog prava. Strani jezici:
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Ruski jezik

Zašto izabrati nas