Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Oblasti delovanja

Krivično pravo

Pružanje kvalitetne odbrane za krivična dela iz grupe dela protiv imovine, života i tela, zdravlja ljudi, ali i  iz svih drugih oblasti krivičnog i prekršajnog prava.

Građansko pravo

Zastupanje stranaka u svim vrstama parničnog postupka najviše u postupcima naknade štete, porodičnim odnosima, postupcima iz oblasti zakona o nasleđivanju i drugo.

Privredno pravo

Kancelarija Krasić zastupa više privrednih društava, kako domaćih tako i stranih.

Upravni postupak

Upravno pravo obuhvata zastupanje stranaka u upravnim postupcima ostvarenja prava pred organima državne uprave, lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja u čemu kancelarija ima dugogodišnje iskustvo.

Postupci pred ustavnim sudom i evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Tokom svog postojanja advokatska kancelarija je zastupala stranke pred Ustavnim sudom Srbije radi ostvarenja ljudskih i manjinskih prava zagarantovanih Ustavom, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ostale grane prava

Poresko pravo, pravo intelektualne svojine, autorsko pravo, sastavljanje svih vrsta ugovora i dr.