Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Građansko pravo

Zastupanje stranaka u svim vrstama parničnog postupka najviše u postupcima naknade štete, porodičnim odnosima, naslednim sporovima, radnim sporovima, sporovima vezanim za nepokretnosti, postupcima povodom prava intelektualne svojine, i dr. Pored toga kancelarija zastupa interese svojih klijenata u izvršnim, ostavinskim postupcima i drugim vanparničnim stvarima.

lgrlg

Zašto izabrati nas