Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Radno pravo

Zastupanje pred sudom i drugim nadležnim organima, kao i davanje pravnih saveta u vezi sa ostvarivanjem prava koje ima zaposleni.

Zašto izabrati nas