Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Stvarno pravo

Kancelarija Krasić zastupa stranke u sudskim sporovima radi utvrđivanja prava svojine pokretnih i nepokretnih stvari, kao i u državinskim sporovima u vezi nepokrenosti, pruža pravnu pomoć za uknjiženje i druge promene u zemljišnim knjigama.

Zašto izabrati nas