Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Postupci pred ustavnim sudom i evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Tokom svog postojanja advokatska kancelarija je zastupala stranke pred Ustavnim sudom Srbije radi ostvarenja ljudskih i manjinskih prava zagarantovanih Ustavom, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog povrede prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Zašto izabrati nas