Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Upravni postupak

Upravno pravo obuhvata zastupanje stranaka u upravnim postupcima ostvarenja prava pred organima državne uprave, lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja u čemu kancelarija ima dugogodišnje iskustvo. Ukoliko je potrebno da se pravo stranaka ostvari sudskim putem pred Upravnim sudom kancelarija se bavi sastavljanjem upravnih tužbi i zastupanjem u upravnim sporovima.

sa

Zašto izabrati nas