advokat nis advokatska kancelarija nis

Andrija Krasić

Advokat Andrija Krasić rođen je u Nišu 08.09.1990. godine. Pravni fakultet u Nišu završio je 2014. godihe sa prosečnom ocenom 9.04 tokom osnovnih studija nakon čega postaje član Advokatske komore Niša. Master pravnik uže krivično pravne oblasti postaje 2016. godine sa prosečnom ocenom 9.6 na master studijama. Pravosudni ispit je položio maja 2017. godine nakon čega je upisan u imenik advokata advokatske komore Niša.
Oblasti rada:
– krivično pravo;
– privredno pravo ;
– porodično pravo.

Strani jezici :
-engleski jezik;
-nemački jezik.

Scroll to Top