Upravno pravo

Upravno pravo obuhvata zastupanje stranaka u upravnim postupcima ostvarenja prava pred organima državne uprave, lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja u čemu kancelarija ima dugogodišnje iskustvo. Ukoliko je potrebno da se pravo stranaka ostvari sudskim putem pred Upravnim sudom kancelarija se bavi sastavljanjem upravnih tužbi i zastupanjem u upravnim sporovima.
Često postavljana pitanja
Državljanstvo Republike Srbije stiče se, uz ispunjenost zakonskih uslova:
1) poreklom;
2) rođenjem na teritoriji Republike Srbije;
3) prijemom;
4) po međunarodnim ugovorima.
Da bi se steklo državljanstvo Republike Srbije po nekim od ovih osnova, neophodno je podneti zahtev sa potrebnim prilozima ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, koje sprovodi postupak i nakon toga donosi rešenje. Dodatni uslovi za dobijanje državljanstva koji su propisani u nekim slučajevima mogu biti: otpust iz stranog državljanstva, prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije određen broj godina; podnošenje pismene izjave lica da Republiku Srbiju smatra svojom državom i drugi.
Upravni spor može se pokrenuti kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt, pod uslovima predviđenim zakonom. Recimo, ukoliko Ministarstvo finansija Republike Srbije ima rok od 60 dana za odlučivanje po žalbi, a ne donese odluku ni po naknadnom zahtevu za odlučivanje koji podnese stranka, stranka može podneti Upravnom sudu tužbu zbog ćutanja uprave, gde će tuženi biti Ministarstvo finansija.
Scroll to Top