advokat nis advokatska kancelarija nis

Igor Živković

Advokat Igor Živković,rodjen u Valjevu 1975.godine. Položio pravosudni ispit 2007.godine kada je upisan u imenik Advokatske komore u Nišu. Predavač u organizaciji CeSIDa. Delegat Advokatske komore Niša u Skupštini advokatske komore Srbije.Govori engleski jezik.
Scroll to Top