advokat nis advokatska kancelarija nis

Katarina Momirović

Katarina Momirović rođena je 1995. godine u Nišu, gde je završila gimnaziju. Osnovne akademske studije završila je 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9.63. Zvanje master pravnik iz oblasti krivičnog prava stekla je 2021. godine sa prosečnom ocenom 10.00 tokom master studija. Poseduje posebna znanja o primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Bila je član timova koji su se takmičili na prestižnim nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prava i sertifikovani je trener HELP metodologije Saveta Evrope. Pravosudni ispit je položila 2023. godine. Govori engleski jezik.
Scroll to Top