advokat nis advokatska kancelarija nis

Miloš Stojković

Miloš Stojković jedan od osnivača advokatske kancelarije, rođen 09.02.1991.godine. U fokusu njegovog rada je pružanje pravne podrške lokalnim i međunarodnim kompanijama u oblasti korporativnog prava, sa naglaskom na pripremu akata društava, savetovanje u oblasti sastavljanja i pregovoranja u zaključenju ugovora kao i rešavanje ostalih problema iz oblasti korporativnog prava. Miloš ima iskustva u rešavanju sporova u oblastima krivičnog prava, privrede, stečaja, radnog prava, porodičnog prava i parnice. Diplomu je stekao 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu sa prosečnom ocenom 8.97. Član je Advokatske komore u Nišu. Govori tečno engleski, srpski.
Scroll to Top