Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Andrija Krasić

Rođen 08.09.1990. godine u Nišu, gde je završio Osnovnu Školu i Prvu Nišku gimnaziju „Stevan Sremac“. Juna 2014. godine je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,03. Zvanje master pravnik iz oblasti krivičnog prava stiče dana 29.11.2016. godine sa prosečnom ocenom 9,5 tokom master studija. Pravosudni ispit položio maja 2017. godine nakon čega se upisao u imenik advokata Advokatske komore Niša.

Specijalizovan za pružanje kvalifikovane usluge odbrane klijenata u krivičnom, prekršajnom postupku i postupcima pred privrednim sudovima.

Strani jezici:

  • Engleski jezik
  • Nemački jezik

Zašto izabrati nas