advokat nis advokatska kancelarija nis

Danijela Stojković

Danijela Stojković, rođena 1989 godine u Zaječaru. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2015. godine. Pripravnički staž obavila u advokatskoj kancelariji u Zaječaru. Nakon položenog pravosudnog ispita upisuje se kao član advokatske komore u Nišu. Bavi se širokim spektrom pravnih pitanja iz oblasti porodičnog prava od predbračnih sporazuma, podele imovine, nasilja u porodici. U sferi njenog interesovanja je naročito i oblast imovinsko – pravnih odnosa. Govori engleski jezik.
Scroll to Top