Počnimo sa najvažnijim - Ab love principium

+381641176023

info@advokatkrasic.rs

Generala Bože Jankovića 21 lok.1

Niš, Srbija

Miloš Stojković

Rođen u Leskovcu 09.02.1991.godine. Nakon zavrsene Gimnazije u rodnom gradu upisuje fakultet. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu završio 2014. godine sa prosečnom ocenom 8.95. Pripravnički staž u trajanju od 2 godine obavio u advokatskoj kancelariji u Nišu. Pravosudni ispit položio u Beogradu 2018. godine. Poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinioca krivičnih dela. Strani jezici:
  • Engleski jezik.

Zašto izabrati nas